Vo štvrtok  7.mája 2015 sme odchádzali  o 8.30 hod objednaným autobusom do Bratislavy. Dopravu zabezpečila nadácia Počuť srdcom, Vlada Kulíška. Príchod do Bratislavy bol o 16.30.hod. Organizátori nám pridelili ubytovanie v škole. Program festivalu sa začal večerou o 18.hod. Po večeri bola porada vedúcich , kde bol poskytnutý program celého festivalu, technické informácie,  časové rozpisy generálky a predstavenia, ktoré sa uskutočnili v divadle Aréna.

V prvom súťažnom dni v  piatok  8.mája 2015 boli na programe v divadle Aréna predstavenia mladšej kategórie a časť zo staršej kategórie. Z mladšej kategórie naše deti A. Lahová, S. Lahová a P. Hudák vystúpili  s divadelným predstavením“ Rozprávka o zuboch“ a v tanečnej kategórii vystúpili  Š. Mižigár, L. Duždová a T.Sučová v tanečnom predstavení pod názvom „Ice, Ice Baby.“

Popoludní bola na programe vernisáž výtvarných a fotografických prác žiakov na tému „Náš svet“ v spoločenskej miestnosti ZŠ na Drotárskej ul.

Pred školou boli pristavené dve „Blaváčiky,“ kde sa zmestilo cca 90 osôb. Prvou zástavkou bol Bratislavský hrad – kde sa všetci fotili. Potom sa išlo cez mesto až do divadla Aréna, kde po večeri,  o 19.hod nasledoval program  benefičný koncert  pod názvom: „ Počuť srdcom,“ nadácia Vlada Kulíška. V programe vystúpili tanečné skupiny Outbreak, Danubia Halo halo, ďalej známe osobnosti Pavel Bruchala a Nela Pocisková.  Deti mali vynikajúce pocity.

V druhom súťažnom dni v sobotu  9.mája 2015 sme mali predstavenie žiakov staršej kategórie “ Karate“ (pantomíma) v podaní žiakov ZŠ P.Varga, P.Hudák a u mládeže „Nebo a peklo“ (divadlo) v podaní troch žiakov SOŠ A.Kočko, D.Oravec a F.Alexai  a  „Doska“ ( pantomíma)  v podaní  všetkých žiakov SOŠ : J. Hradiský, F. Alexai, D. Oravec, A. Kočko.

Po naobedovaní sme autobusom navštívili nové nákupné centrum Bory Mall.  Po večeri bol zaradený program – vyhodnotenie celej prehliadky ZUČ a po vyhodnotení nasledovala diskotéka. Deti sa zabávali a vymieňali si kontakty s deťmi z iných škôl.

10. mája 2015 sme odchádzali domov.

Celkovo by sme hodnotili organizovanie podujatia na veľmi dobrej úrovni.

 

Vypracovali:Martin Humeňanský, Marcel Wielek a Zuzana Kopasová

Umiestnenia – ocenenia:

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

Kategória – staršia

Štefan Mižigár – 3.miesto

 

Kategória  – Mládež

Richard Demčák – Hlavná cena

Richard Demčák – 1.miesto

Richard Demčák – 3.miesto

 

DIVADELNÁ SÚŤAŽ

Mladšia kategória

Kategória  – divadlo – malé skupiny

„Rozprávka o zuboch“ – 3.miesto

 

Staršia kategória

Kategória  – moderný tanec

„Ice Ice Baby“ – 2.miesto

 

Kategória  – Pantomíma – malé skupiny

„Karate“ – 2.miesto

 

Mládež

Kategória  – divadlo – malé skupiny

„Nebo a peklo“ – 2.miesto

 

Kategória  – Pantomíma –veľké skupiny

„Doska“ – 1.miesto

 

Fotky sú na fotogalérie: https://plus.google.com/photos/116439822996477392695/albums/6150268015952472721?banner=pwa

Videozostrih z akcie ZUČ ( kamera: M.Wielek, strih: L.Cerva):

23.ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2015)