Zápis do prípravného a 1. ročníka v našej škole nie je časovo vymedzený konkrétnym dátumom ako na bežných typoch ZŠ.

Zápisy prebiehajú priebežne do konca apríla daného školského roka po absolvovaní príslušného špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia v našom Centre špeciálnopedagogického poradenstva.

Zápis do našej školy