Pre rodičov

Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2016/2017 628.94 KB 125 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ SP 36.50 KB 117 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do špeciálnej základnej školy pre SP. Prosím,...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ NKS 36.50 KB 125 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do špeciálnej základnej školy pre deti...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ZŠ SP 36.50 KB 93 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do základnej školy pre SP. Prosím, tlačiť...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ZŠ NKS 36.50 KB 148 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do základnej školy pre deti s NKS. Prosím,...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP 33.00 KB 283 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP P.S.  Tlačte obojstranne ! ...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ NKS 33.00 KB 327 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ NKS P.S.  Tlačte obojstranne ! ...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2015/2016 396.44 KB 128 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 82.60 KB 128 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a problematiky, ktorým sa venuje pozornosť...
Icon

Univerzálny odbor MECHANIK ELEKTROTECHNIK a jeho porovnanie s odborom Mechanik počítačových sietí 84.81 KB 105 downloads

UNIVERZÁLNY ODBOR MECHANIK ELEKTROTECHNIK a jeho porovnanie s odborom Mechanik počítačových...