Na našej škole dbáme o harmonický rozvoj osobnosti a zdravia detí, od tých najmladších v MŠ až po žiakov základnej a strednej školy. Žiakom ponúkame viacero terapeutických a rehabilitačných metód, využiteľných pri liečbe širokého spektra porúch a ochorení, ktoré sa u našich žiakov môžu vyskytovať. Jednotlivé terapie a špeciálne aktivity pozitívne pôsobia na fyzické zdravie ako aj na psychický, sociálny a emocionálny vývin detí. Pri ich absolvovaní sa deti uvoľnia a upokoja, zlepšujú sa komunikačné zručnosti aj sústredenosť pri práci v škole. Terapie sa u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ako aj u sluchovo postihnutých žiakov tešia veľkému záujmu, ich počet sa preto neustále snažíme rozširovať podľa aktuálnych potrieb a záujmu rodičov.
Hipoterapia pre žiakov ŠZŠ a pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v pondelok popoludní. foto foto

Kanisterapia pod vedením pani Jany Hristovej a jej štvornohých priateľov foto foto

Pravidelná návšteva soľnej jaskyne pôsobí ako účinná prevencia proti ochoreniam dýchacích ciest foto
Plávanie v malom školskom bazéne vo štvrtok na SŠ strojníckej pre mladších žiakov.