4471_logo-digiskola

Naša škola sa zapojila v školskom roku 2014/2015 do realizácie národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, v rámci ktorého získala moderné digitálne vybavenie (interaktívna tabuľa, wifi-router a tablety). Moderné didaktické prostriedky a multimediálne obsahy zefektívnili vyučovací proces všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Vytvorená multimediálna učebňa ponúka netradičné formy individuálnej a skupinovej práce, ktoré oceňujú nielen žiaci, ale aj pedagogickí zamestnanci školy. Súčasťou národného projektu sú školské projekty –  Máme radi Slovensko a Učím sa, učím ťa.

Škola sa zaviazala vypracovať:

SOŠ

 • Video a metodický materiál na tému „Máme radi Slovensko“. Náš tím vypracoval video s názvom „Spišská Nová Ves“, ktorého súčasťou je aj metodický list.
 • Video  a metodický materiál na tému „Videoexperiment“. V rámci tejto témy sme vypracovali video s názvom „Polygrafická výroba a spracovanie – ofsetová tlač“, ktorého súčasťou je aj metodický list.

ZŠ pre SP

 • Video a metodický materiál na tému „Máme radi Slovensko“. Náš tím vypracoval video s názvom „Košice“, ktorého súčasťou je aj metodický list.
 • Video a metodický materiál na tému „Máme radi Slovensko“. Náš tím vypracoval video s názvom „Potulky Prešovom“, ktorého súčasťou je aj metodický list.
 • Video  a metodický materiál na tému „Videoexperiment“. V rámci tejto témy sme vypracovali video s názvom „Dejepis – II. sv. vojna (opakovanie)“, ktorého súčasťou je aj metodický list.

ZŠ pre NKS

 • Video a metodický materiál na tému „Máme radi Slovensko“. Náš tím vypracoval video s názvom „Solivar Prešov“, ktorého súčasťou je aj metodický list.
 • Video  a metodický materiál na tému „Videoexperiment“. V rámci tejto témy sme vypracovali video s názvom „Úvod do fyziky – Fyzikálne veličiny a ich jednotky“, ktorého súčasťou je aj metodický list.

ŠZŠ pre SP

 • Video a metodický materiál na tému „Máme radi Slovensko“. Náš tím vypracoval video s názvom „Pamiatky mesta Prešov“, ktorého súčasťou je aj metodický list.

ŠZŠ pre NKS

 • Video a metodický materiál na tému „Máme radi Slovensko“. Náš tím vypracoval video s názvom „Mesto Sabinov a jeho pamiatky“, ktorého súčasťou je aj metodický list.
 • Video  a metodický materiál na tému „Videoexperiment“. V rámci tejto témy sme vypracovali video s názvom „Programovanie v ImagineLogo – Vlastné príkazy“, ktorého súčasťou je aj metodický list

ŠZŠ pre NKS

 • Metodický materiál k interaktívnej tabuli. Náš tím vypracoval video s názvom „Solivar  – súčasť Prešova“, ktorého súčasťou je aj metodický list.

Fotky z prípravy videa k projektu! Máme radi Slovensko“:

Žiaci našej SOŠ a OU sa dňa 16. júna 2015 zúčastnili projektu Digiškola v OC MAX v Prešove, kde si mohli vyskúšať interaktívnu výučbu prostredníctvom tabletov a dotykových tabúľ. Všetko fungovalo a bolo možné manažovať na základe softvéru Samsung School. Žiaci mohli vidieť výučbu  v kamióne (geografia), ale aj v stánkoch (angličtina, slovenčina, matematika, biológia+prírodopis). Žiakom sa veľmi páčili súťaže, ktoré moderoval jeden známy moderátor. Uhádnete ktorý?Fotky: https://plus.google.com/u/0/photos/116439822996477392695/albums/6161058242707250961