november 2018 Ďakujeme mamičke Kataríne Poláškovej Vrábľovej za sponzorský dar pre deti materskej školy v podobe farebných tričiek.

Kolektív materskej školy
október 2009 Nadácia Espéránce, Stará Vajnorská 21, Bratislava poskytla našej škole 1500 € na nákup špecialnych didaktických, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok a PC pre CSSP a Neurofeedback.
november 2009 Nadácia COOP Jednota darovala našej škole 8 futsalových lôpt
december 2009 Našu školu podporili sumou 541,- € títo sponzori:

Ing. arch. Štefan Mitro, DESIGN PO s. r. o., Okružná 36 Prešov

Ing. Jozef Hudák, Rastislavova 43 Košice

Darované finančné prostriedky boli použité na nákup bicyklov pre žiakov našej materskej školy.

január 2010 Hry a pomôcky v hodnote 100 € pre deti Materskej školy venoval Igor Drotár.
február 2010 Hry a pomôcky v hodnote 33 € pre deti Materskej školy venoval Mgr. Dušan Švoňava.
marec 2010 Hru v hodnote 7 € pre deti z 1. C venovala pani Ľudmila Hégerová
marec 2010 Potravinová banka v spolupráci s Danone darovala deťom v našej škole mliečne výrobky. Ďakujeme! foto
apríl 2010 Zriaďovateľ našej školy – Krajský školský úrad venoval našej škole 5 renovovaných počítačov a 2 tlačiarne.
máj 2010 Hračky a reklamné predmety v hodnote 250 € venovala Dr. B. Hartmannová
jún 2010 Hračky v hodnote 20 € pre deti materskej školy venoval Vladimír Jusko
november 2010 VSE darovali našej škole sponzorský dar v hodnote 500 €
november 2010 Ján Hlubovič – fotograf, grafik a reklamný stratég poskytol škole ateliér pre praktcké cvičenia žiakov SOŠ odboru 3447 4 grafik digitĺnych médií a pre krúžkovú činnosť, taktiež umožnil zorganizovanie viacerých seminárov zameraných na fotografovanie, webdesign, …
december 2010 Nadácia COOP Jednota darovala našej škole športové pomôcky
  Za všetky dary vám úprimne ďakujeme!