Kanisterapiu bohato využívajú terapeuti ako metódu rehabilitácie zameranú na podporu psychosociálneho zdravia detí a dospelých  pri ktorej dochádza k nenásilnému vytvoreniu terapeutického vzťahu medzi psom klientom a psovodom.

V dňoch 4, 6, 11, 13 a 18.10.2022  sa uskutočnilo stretnutie detí z jednotlivých tried  MŠ s certifikovanou terapeutkou Canisterapie pani Jankou Hristovou a jej pudlíkmi. Psíkom a tomuto druhu terapie sa venuje 14 rokov, má bohaté skúsenosti a pedagogické vedomosti potrebné pre prácu s deťmi so ŠVVP.

Deti boli nadšené, stretnutie sa im páčilo o čom svedčia fotografie i samotná nenásilná spolupráca so psíkom. Do aktivít sa smelo zapájali a vydržali byť aktívne celú hodinu.  Terapia im priniesla pokoj a osobné benefity.

                                                                                     Ďakujeme pani Janka

Fotky:

Canisterapia v MŠ / Google Photos

Canisterapia v MŠ