Dňa 30.01.2020 o 14.00 hod. sa v našej škole na jednotlivých oddeleniach ŠKD konala akcia „Máme radi Lego“. Témou boli dopravné prostriedky. Cieľom bolo rozvíjať u žiakov motorické zručnosti, fantáziu, kreativitu, spoluprácu, kladné emócie.

Žiaci spájali jednotlivé časti Lega tak, aby vytvorili dopravné prostriedky. Zložili autíčka, kamióny, autobusy, vlaky, lietadlá, lode. Pracovali s nadšením a usilovne. Jednotlivé diela vystavovali a prezentovali každý vo svojej triede pred komisiou, ktorú tvorili žiaci I.C a vychovávateľka Mgr. Danka Uličná.

Interaktívnym rozhovorom si žiaci preopakovali a doplnili vedomosti o bezpečnom správaní sa v cestnej premávke a druhoch dopravy. Táto téma ich veľmi zaujala, preukázali množstvo vedomostí o tejto problematike. Ich je diela si môžeme pozrieť na webovej stránke našej školy. Za svoju usilovnú prácu si zaslúžili pochvalu a sladkú odmenu.

Keďže majú veľmi pozitívny vzťah k tvorbe z Lega, už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie plné tvorivosti a zábavy.

Máme radi Lego 2020 / Google Photos

 

Máme radi Lego