Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý bude v piatok 21. februára a v piatok 28. februára 2020.
Všetkým záujemcom o naše odbory sme pripravili komentovanú exkurziu po škole spojenú s prehliadkou špecializovaných učební a dielní na SOŠ polytechnickej.

Deň otvorených dverí SOŠ polytechnická a OU – 2020