Vážení rodičia, v prílohe si môžete prezrieť ponuku krúžkov, ktoré budú
realizované na našej škole. Na vybraný krúžok odovzdáte Vzdelávací
poukaz, ktorí dostaneme zajtra v piatok 13.9.2019 od triednej učiteľky.
Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať najneskôr do 20.9.2019

 

Ponuka krúžkov pre školský rok 2019-2020

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Predpokladaný čas

Zameranie

Interaktívne hry

PaedDr. Petríková

Pondelok 13,30 hod.

ŠZŠ triedy

Ľudovo-tanečný

Mgr. Hambaleková

Streda 14,00 hod.

I.stupeň

Spevácky – Laláčik

Mgr. Lorincová

Pondelok 13,30 hod.

I.stupeň

Futbalový

Mgr. Kapitančík

Utorok Štvrtok 14,00 hod.

I.stupeň

Plavecký (bazén)

Mgr. Kapitančíková

Streda

I.stupeň

Dramaticko – tanečný

Mgr. Demčáková

Utorok 14,00 hod.

I.stupeň

Počítačový

Ing. Guľaš

Utorok 14,00 hod.

II.stupeň

SOŠ

Mladý zdravotník

Mgr. Maňáková, Mgr. Sedláková

Streda od 13,00 hod.

Od 3. ročníka po 9. ročník

 

 

Oznam o krúžkoch