Deti. materskej školy v triede – C sa od septembra 2019 úspešne zapojili do projektu „Zeleninkové šialenstvo“. Ide o preventívny program s cieľom upovedomiť verejnosť o nevšímanej nadváhe detí a narastajúcej obezite v rodinách.

Prostredníctvom zážitkového učenia sa deti naučia všetkými zmyslami spoznať jednotlivé druhy zeleniny a správne ju konzumovať . Ak si na vlastnej koži niečo zaujímavé vyskúšajú  a zažijú, pomôže im to vytvoriť trvácnejšie a silnejšie spomienky. Umývanie zeleninky, čistenie, krájanie, ochutnávanie, je tým najsilnejsím zážitkom ako sa naučiť vnímať a mať rád zeleninku.

Všetci sa už teraz tešia na ďalšie stretnutia so zeleninkovými kamarátmi.

Fotky:

Projekt – Zeleninkové šialenstvo (MŠ) / Google Photos

Projekt – Zeleninkové šialenstvo