Milí rodičia,

na členskej schôdzi Rodičovského združenia bol odhlasovaný členský príspevok 20 Eur na rodinu, ktorý môžete vyplácať na č.ú. SK11 0900 0000 0050 5356 9340 do konca novembra. Do poznámky uveďte meno, priezvisko a triedu žiaka.

Rodičovské združenie – členský príspevok