Zoznam uchádzačov o štúdium na SOŠ polytechnickej v školskom roku 2019/2020 podľa výsledkov prijímacieho konania

p.č.
kódvýsledkyvýsledky
1.PU52U
vyhovel/aprijatý/á
2.SU13Uvyhovel/aprijatý/á
3.CY84Avyhovel/aprijatý/á
4.ZU16Uvyhovel/aprijatý/á
5.DE26Avyhovel/aprijatý/á
6.TU31Yvyhovel/aprijatý/á

V Prešove, 15.mája 2019

Mgr.Peter Borovský, riaditeľ školy

Viac info je na prílohe: https://spojenaskola.info/wp-content/uploads/2019/05/výsledky-prijímacích-skúšok-2019.pdf

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019 / 2020