Dňa 14.mája 2019 sa deti z II.odd. ŠKD (Pr.B+Pr.E) zúčastnili scénického čítania s tetou Jarkou v knižnici P.O.Hviezdoslava. Témou číslo jedna bola tentokrát LÁSKA……a to nie len láska ku knihám, ale aj láska k slovám a čistote vypovedaného, láskavé správanie a akýsi pocit spolupatričnosti so všetkým živým na tejto krásnej modrej planéte. Záver stretnutia bol venovaný nedávnemu sviatku mamičiek.

PaedDr. Zuzana Kollárová

Fotky: https://photos.app.goo.gl/EQ95wXZcE2fGTAUY9

Scénické čítanie – ŠKD