Milé kolegyne, kolegovia

ďakujeme všetkým učiteľkám materských škôl, ktoré sa do súťaže zapojili.

Toto to vyzeralo počas otvorenia výstavy.

Vernisáž výstavy bude 22. mája 2019 v priestoroch  Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, Prešov.

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostné otvorenie výstavy.

         Do XXII. ročníka bolo zaslaných 1063 prác, počet zapojených MŠ 143, SMŠ 6.

Výstava bude sprístupnená v dňoch 23.5.2019 – 31.5.2019 v priestoroch Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3.

Vystavené budú aj práce, ktoré neboli ocenené.

Kontaktná osoba: Mgr. Bibiána Šabeková,

 tel.: 051/7462737, email: bibiana.sabekova@minv.sk,

web:
http://svetokolonas.spojenaskola.info/

Výstava SVET OKOLO NÁS