Dňa 12. mája 2022 sme pripravili pre žiakov ŠKD športové popoludnie. Na prvom stanovišti sa konala jazda zručnosti na kolobežkách a na bicykloch. Žiaci jazdili s ochrannou prilbou a reflexnou vestou za sebou s dostatočným odstupom. Pre deti boli pripravené aj ďalšie nesúťažné atrakcie ako streľba z luku, skok z miesta, hod loptou. Na druhom stanovišti sa deti zahrali na malých Robinov Hoodov a pod dozorom vychovávateľov si zastrieľali z lukov na terče. Deťom sa streľba mimoriadne páčila a hoci sa mnohé z nich s lukom stretli po prvý krát, streľba ich veľmi zaujala a táto aktivita sa tak pre nich stala krásnym spestrením nášho športového popoludnia. Na treťom stanovišti si potom deti vyskúšali skok z miesta a hod loptou. Na toto športové podujatie prišla väčšina žiakov ŠKD, aj deti z internátu pod vedením svojich vychovávateľov. Pre všetkých prítomných bolo pripravené malé občerstvenie. Všetci zúčastnení sa dobre bavili a odniesli si domov veľa zážitkov. 

Plagát:

Fotogaléria:

Športové popoludnie / Google Photos

 

Športové popoludnie 2022