Milí rodičia, kolegovia, priatelia školy.

Dovoľujeme si vás osloviť s prosbou o podporu našej školy v projekte SLOVENSKO AKO MAĽOVANÉ, ktorý je spojený so súťažou VYHRAJ IT TECHNIKU PRE SVOJU ŠKOLU /súťaž o IT vybavenie školy podľa vlastného výberu/ organizovanej obchodným reťazcom LIDL.
Súťaž prebieha v čase od 02.05.2022 do 30.06.2022.

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE:
V čase konania súťaže dostane každý zákazník za nákup nad 20 € pri pokladnici balíček, ktorý bude obsahovať nálepky do Knižky Slovenskô ako maľované a rovnako aj hlasovaciu kartičku.

Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej kartičke má zákazník možnosť odovzdať svoj hlas vybranej základnej alebo strednej škole na stránke www.malovaneslovensko.sk. Do súťaže boli zaradené všetky základné a stredné školy na Slovensku a tieto boli rozdelené do ôsmich kategórií podľa počtu žiakov. Zákazník sa môže hlasovania zúčastniť aj opätovne každou obdržanou hlasovacou kartičkou.

Aby sme šance SPOJENEJ ŠKOLY P. SABADOŠA na výhru čo najviac maximalizovali, zomknime sa, nedeľme svoje hlasy do rôznych zložiek školy a podporme všetci svorne organizačnú zložku školy v KATEGÓRII 4 OZNAČENEJ: Spoj. škola – ZŠ nks internátna – s narušenou komunikačnou schopnosťou – s poruchami reči – Duklianska 2
ABY SME VÁS ODBREMENILI, PONÚKAME MOŽNOSŤ ODOVZDAŤ KARTIČKY S HLASOVACÍMI KÓDMI DO KRABICE NA VRÁTNICI ŠKOLY, O ICH ZAEVIDOVANIE DO SÚŤAŽE SA UŽ POSTARÁME. Prípadne môžete kartičky s kódmi odfotiť a odoslať ako prílohu prostredníctvom EDUPAGE na meno p. učiteľky Mgr. LIŠKOVEJ.

To, že vieme ťahať za jeden povraz, ak máme spoločný cieľ, sme už viackrát dokázali.

ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ PODPORU A SME PRESVEDČENÍ, ŽE SPOLOČNÝMI SILAMI DOSIAHNEME NA VÝHRU AJ TENTOKRÁT.

 

Zapoj sa a vyhraj