Pri príležitosti mesiaca lesov sme v ŠZŠ usporiadali malé sútaže a kvízy s tematikou lesov. Vonku sme skúšali rozlíšiť stromy. Pomohli sme si aj plagátmi na našom náučnom chodníku.

Apríl, mesiac lesov