Deň zeme, ktorý je každoročne celosvetovo vyhlásený na 22. apríl sme si pripomenuli aj na
našej škole tak, ako každý školský rok. V ŠKD sme pripravili akciu z názvom „Recyklovaná
výstava“. Do tvorivej činnosti sa zapojilo jedenásť výchovných skupín spolu
s vychovávateľmi. Z odpadového materiálu deti vytvorili nápadité diela, ktoré sú vystavené
v suteréne školy. Samotná výroba a prezentácia prác prebehla po triedach. Všetky triedy boli
ohodnotené odmenou (pastelky, farbičky, suchý pastel). Hlavnou myšlienkou akcie bolo
zapojenie detí do separovania odpadového materiálu, aby životné prostredie ostalo krásne
a čisté aj pre budúce generácie.

Mgr. Mária Nina Sláviková Klimek

Fotky: https://photos.app.goo.gl/5vMozpnvXV7jUroB6

Deň Zeme v ŠKD