Vážení rodičia,
od 18. januára 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie v ZŠ, SOŠ a OU. MŠ bude bez dištančného vzdelávania.
Prevádzka MŠ a ŠKD nebude.
O nových opatreniach, o testovaní a obnovení prevádzky a vyučovania Vás budeme informovať na našej EduPage stránke.

Informácie o poplatkoch

STRAVNÉ
Dotácia na obedy (obedy zadarmo) pokračuje po otvorení škôl do konca školského roka.
Naďalej je povinnosťou zákonného zástupcu odhlasovať žiaka z obeda deň vopred najneskôr do 14,00 h..
Ak žiak nebude odhlásený, zákonný zástupca musí takýto obed zaplatiť. Poplatok sa odpočítava zo zálohy zaplatenej na začiatku školského roka.

ŠKD
Poplatok za ŠKD v hodnote 42€ (za mesiace január – jún 2021) je potrebné uhradiť jednorazovo v termíne do 31.1.2021. Táto suma platí aj v prípade, ak máte v ŠKD viac detí.
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0026 7719
Variabilný symbol: 50
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, ŠKD 20-21 – povinný údaj

riaditeľ školy

Oznam a informácie o poplatkoch