Vyučovanie sa začína od 10. 2. 2021 (streda) pre deti MŠ, žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a ŠZŠ, študentov SOŠ a OU.
INTERNÁT NEBUDE V PREVÁDZKE!! Žiaci ubytovaní na internáte môžu dochádzať do školy denne (bez nároku na stravu), alebo budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní z domu.
Podmienkou pre nástup žiaka do školy je otestovanie jedného zákonného zástupcu. Plnoletí žiaci sa testujú osobne.

Ponúkame možnosť testovania pred nástupom do školy v MOM Prešov, psycho-sociálne centrum, s.r.o., Hlavná 98, bývalá kancelária EZOTOUR, ulička vedľa hotela Dukla. Na testovanie je potrebné objednať sa cez elektronický systém, ktorý momentálne ešte nie je spustený. O jeho otvorení Vás budeme informovať na EduPage.
Môžete sa testovať v mieste bydliska, prípadne na inom odbernom mieste.

Prevádzka školy bude rovnaká ako pred zatvorením školy:
– ranný nástup o 6,30 h. pre rodičov rizikových povolaní, o 7,00 h. – prípravný – 3. ročník ZŠ a MŠ, o 7,45 h. 4.-9. roč. ZŠ, SOŠ, OU.

STRAVOVANIE v školskej jedálni: vedúca jedálne nahlási všetkých stravníkov (okrem internátnach žiakov) na stravu od stredy 10.2.2021. Za prípadné odhlásenie zo stravy zodpovedá zákonný zástupca a zamestnanec sám.

Ďalšie informácie o nástupe do školy budú zverejnené na EduPage.

Oznam k otvoreniu našej školy