Milí rodičia a kolegovia,
prosíme vás o spoluprácu pri zriaďovaní novej školskej knižnice.
Spolupráca spočíva v tom, že nám darujete Vaše prebytočné knihy, na ktoré už sadá prach.
Môže to byť detská, náučná literatúra aj beletria. Čokoľvek, čo by si mohli naše – Vaše deti ešte prečítať.
Knihy odovzdajte na vrátnici školy pre p. učiteľa Štúra.

Za spoluprácu ďakujeme

zamestnanci školy

Výzva na darovanie kníh