Pravidelne každú stredu sa deti z triedy MŠ – C stretávajú v malej jedálni školy, aby si rozšírili svoje poznatky a získali zručnosti v oblasti zdravého životného štýlu – konzumovania všetkej zeleniny a predchádzaniu nezdravým stravovacím návykom.

Od septembra deti spoznávali, pripravili a ochutnali 18 druhov čerstvej zeleniny. Aktívne sa zúčastňovali na príprave nátierok, šalátov, polievok a zapekanej zeleniny.

Spoznávali rôzne druhy, pôvod aj ich význam pre náš organizmus. Popritom sa učili kultúre stolovania aj hygienickým návykom.

Odmenou pre nás je to, že všetci všetko ochutnali a neraz zdvihli prst hore na znak toho, že im ich pripravený pokrm chutil a dobre sa pri tom zabávali.

                                                      Už teraz sa všetci tešia na ďalšie stretnutia.

Projekt "Zeleninkové šialenstvo" pokračujeme ďalej… / Google Photos

Projekt „Zeleninkové šialenstvo“ pokračujeme ďalej…