Podporte projekt „Komunikujeme a žijeme bez bariér“ v Hypermarkete Tesco Prešov – Košická ul. (na stanici) v termíne od 17.6. – 14.7.2019.

Vašim hlasovaním môžeme pre naše deti so sluchovým, rečovým postihnutím a kochleárnymi implantátmi získať až 1 300 eur na nákup floorbalového vybavenia. 

Podporte projekt „Komunikujeme a žijeme bez bariér“