Milí rodičia, pedagógovia, žiaci a priatelia školy,
srdečne Vás pozývame na spoločnú akciu „OPEKAČKA“ spojenú so školskou burzou.
Termín konania: 20.6.2018
Školská burza: od 12.30 hod.
Spoločná opekačka: od 15.00 hod.
Miesto konania: telocvičňa a areál školy (pred telocvičňou)

Klobásky, slaninka a špekačky sú zabezpečené.

V tento deň je potrebné si vyzdvihnúť deti zo školského klubu aj z MŠ do 15.00 hod. Opekačky sa
zúčastnia deti v sprievode rodičov (nie v sprievode vychovávateľov).

Tešíme sa na príjemné spoločné stretnutie, ktorým dáme bodku za práve končiacim sa školským
rokom.

 

Oznam – Spoločná opekačka pre žiakov, rodičov a priateľov školy