V stredu 20.6.2018 sa na našej škole uskutočnila spoločná akcia rodičov, žiakov a zamestnancov školy, ktorej súčasťou bola opekačka a burza. Na školskom dvore sa opekalo a grilovalo. Všetci si mohli pochutnať na skvelých klobaskách, špekačkách a slanine. Atmosféru nám spríjemnil spev skupinky učiteľov a vychovávateľov. V priestoroch telocvične si ľudia mohli vybrať šatstvo pre svoje ratolesti a zároveň sa občerstviť kávou či koláčom.

Veríme, že o rok sa stretneme opäť.

Fotky:

20.6.2018 – Spoločná opekačka a burza / Google Photos
20.6.2018 – Spoločná opekačka a burza