Program festivalu ZUČ sa začal spoločnou večerou. Po večeri bolo na programe vyhodnotenie výtvarných a fotografických prác. Z prác našich žiakov získal prvé miesto  – Sebastián Ribár v kategórii mladší žiaci s fotkou „Jarná snežienka“. Po programe nasledovala porada vedúcich, kde sa zjednotili technické informácie a časové rozpisy generálky a predstavení, ktoré sa prezentovali v divadle Aréna.

Prvý deň súťaže, v piatok 27. apríla 2018 boli na programe predstavenia mladšej kategórie a niektoré predstavenia staršej kategórie. Z našich vystupoval náš súbor mladších žiakov pod vedením p. I. Hambálekovej  s tanečným predstavením „Mamo, tancuj“

V popoludní sme mali program s okružnou plavbou loďou po Dunaji spolu s návštevou nákupno – zábavného centra Eurovea. Po večeri bol na programe benefičný koncert „Počuť srdcom“ v divadle Aréna. Vystupovali známi umelci: spevácke duo Twiins  – speváčky Daniela a Veronika Nízlove, sálové cyklistky Act 4 Slovakia (víťazky sútaže Česko Slovensko ma talent), detský folklórny súbor Kremienok z Bartislavy, akrobatky Vertigo, žonglér Martin Herian, freestyle futbalistka Lucia Kevická a známy mím Vlado Kulíšek.

Počas druhého súťažného dňa, v sobotu  28. apríla 2018 sme mali na programe predstavenia u staršej kategórie „Moje druhé ja“ (pantomíma) a „Evolúcia lásky“ v podaní našich žiakov  (P. Hudák, T. Sücsová). Staršiu mládež zas úspešne reprezentoval s predstavením „Klaun Luky“ a „Deň úradníka“ žiak SOŠ L. Piroch.

Poobede sme mali voľný program – návšteva nákupného centra Avion. Po večeri bolo finálne vyhodnotenie celej prehliadky ZUČ. Po vyhodnotení nasledovala diskotéka. Všetci účastníci si aj tento rok povymieňali kontakty s kamarátmi z iných škôl.

Posledný deň, 29. apríla 2018 sme odchádzali domov.

 

Umiestnenia – ocenenia:

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

Kategória  – mladší žiaci

Sebastián Ribár – 1. miesto

 

DIVADELNÁ SÚŤAŽ

Mladšia kategória

Kategória  – tanec – ľudový

„Mamo, tancuj“ – 2. miesto

Staršia kategória

Kategória  – Pantomíma – malé skupiny

„Moje druhé ja“ – 2. miesto

Kategória  – Divadlo – malé skupiny

„Evolúcia lásky“ – 3. miesto

Čestné uznanie za výrazný sólový výkon – Patrik Hudák

Mládež

Kategória  – divadlo

„Klaun Luky“ – čestné uznanie

Kategória  – pantomíma – malé skupiny

„Deň úradníka“ – 2. miesto

Ocenenie sólistu – mládež – Lukáš Piroch

FOTKY: 

https://photos.app.goo.gl/XuLh5VlZwSjK6gKi2 – deti z NKS

https://photos.app.goo.gl/Quk2vNGiwob5428A3 – fotky prehliadky ZUČ 2018

https://photos.app.goo.gl/DpNharla69A4C9Hd2 – (fotky nepočujúceho fotografa Adama Kováča)

https://photos.app.goo.gl/qlDA6DKff8Ej0PBe2 – benefičný koncert „Počuť srdcom“ (fotky nepočujúceho fotografa Adama Kováča)

 

Dňa 3. mája 2018 sme pripravili prezentáciu v našej škole, kde sme predviedli, aké čísla sme si pripravili pre Bratislavu:

https://photos.app.goo.gl/sMIlFKL9YqHKwhJA3 – fotky

 

26. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2018)