Dňa 04.05.2018 deti sa zúčastnili v dopoludňajších hodinách akcie na ktorej si mohli prakticky uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v oblasti dopravnej výchovy.

Priebeh akcie:

Deti po zhromaždení na školskom dvore si pozreli krátku scénku, ako staršia pani nesprávne prechádzala cez cestu, lebo sa ponáhľala do obchodu. Pán policajt ju poučil ako sa správne prechádza na svetelnú signalizáciu a čo jednotlivé farby semafora znamenajú. Následne pán policajt krátkymi otázkami a obrazovým materiálom deti stimuloval k odpovediam ohľadom dopravy / aké značky poznáme, kde sa jednotlivé dopravné prostriedky pohybujú, telefóne čísla, ktoré im pomôžu zavolať pomoc…/ a vysvetlil im aké úlohy budú riešiť na jednotlivých stanovištiach.

Stanovište 1: Skladanie dopravných značiek a priraďovanie dopravných prostriedkov k osobám.
Stanovište 2: Kreslenie dopravných prostriedkov na chodník.
Stanovište 3: Priraďovanie dopravných prostriedkov podľa miesta pohybu.
Stanovište 4: Jazda zručnosti pomedzi kužele.
Stanovište 5: Fúkanie do papierového vrecúška pred jazdou dopravným prostriedkom.
Stanovište 6: Jazda po dopravnom ihrisku – podľa určených značiek a na svetelnú signalizáciu- semafor.

Po absolvovaní všetkých úloh, deti od pána policajta dostali preukazy malého dopraváčika.

Fotky:

Dopravné ihrisko