Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení
V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a vykonávania opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Okresným úradom odborom školstva si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení žiakov a pedagogických zamestnancov na škole na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 14.03.2018 do 16.03.2018.

Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne.

Riaditeľstvo školy

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení