Miesto konania : Vlastenecké námestie č.1 Bratislava 5

Termín konania : 24.- 26.máj 2016

Zúčastnené školy : ŠZŠ Brezolupy, ZŠI Bratislava 1, ZŠI Bratislava 2  , ŠZŠ Jamník, ŠZŠ Lučenec,  naša škola….6 družstiev

Športové disciplíny :

  • Atletika ( hod kriketovou loptičkou, beh na 60m, beh na 200m alebo 400m, skok z miesta)
  • Futbal
  • Vybíjaná

Žiaci našej školy  a dosiahnuté úspechy : zúčastnili sa títo šiesti žiaci našej školy :

Atletika : Fabio Bandy  : kat. starší :jedno tretie a jedno druhé miesto

Samuel Káčer : kat. mladší : dve tretie miesta a jedno druhé miesto

Martin Onderko : kat. mladší : dve tretie miesta

Martin Karahuta : kat. starší

Mirka Galdúnová : kat. staršia : jedno tretie miesto

Vaneska Trojanová : kat. mladšia

Vo futbale sme získali tretie miesto, Fabio Bandy : vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja vo futbale-zlatá medaila. Vo vybíjanej štvrté miesto. V celkovom hodnotení sme sa umiestnili na štvrtom mieste za školami ŠZŠ Bratislava1, ŠZŠ Bratislava2, ŠZŠ Lučenec .

František Okruhľanský

foto: https://goo.gl/photos/DBWcCo6bBA8UsSpN9

Správa z účasti na Celoslovenských športových hrách žiakov s NKS v Bratislave.