Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v našej telocvični uskutočnil slávnostný koncert, na ktorom vystúpili žiaci susednej školy. Z koncertu sme odchádzali plní inšpirácie, pretože sme videli svojich rovesníkov, ktorí venujú svoj voľný čas hre na hudobný nástroj. V ukážkach nám predviedli svoje majstrovstvo a zručnosti, ktoré chcú aj naďalej rozvíjať.

Foto: https://goo.gl/photos/Xy6MPuGuRb8HNDN98

Koncert pri príležitosti MDD