Správa z akcie Karneval

Dňa 15.2.2017 o 14.00 hod, sa v našom školskom klube detí, konala akcia s názvom Karneval-Fašiangy. Obsahom karnevalu boli tance, hry, ako hádzanie lôpt do zajačích košov, mäso-pôst, chytanie rýb, puzzl, chodenie po lane. Deti si pozreli rozprávku s motívom fašiangových tradícii. V závere sa deti odfotografovali a občerstvili. Celá akcia sa niesla vo výbornej a veselej atmosfére. Spoločne sa tešíme na ďalšie akcie v našom školskom klube detí.

Za akciu boli zodpovedné Mária Nina Klimeková, Martina Samseliová

Karneval v ŠKD