Už druhý rok náš školský klub navštívil divadlo DAD. V pondelok 13.2.2017 sme si pozreli predstavenie Polepetko. Ani jazyková bariéra ( rusínsky jazyk ) nezabránila spontánnym prejavom radosti našich detí, ktoré veselo reagovali na herecké výkony. Tešíme sa na ďalšie pekné predstavenie.

Za akciu bola zodpovedná Mgr. Monika Demčáková.
Divadelné predstavenie pre deti ŠKD v DAD – Polepetko