Źiaci našej SOŠ a OU sa zúčastnili projektu Digiškola v OC MAX v Prešove, kde si mohli vyskúšať interaktívnu výučbu prostredníctvom tabletov a dotykových tabúľ. Všetko fungovalo a bolo možné manažovať na základe softvéru Samsung School. Žiaci mohli vidieť výučbu  v kamióne (geografia), ale aj v stánkoch (angličtina, slovenčina, matematika, biológia+prírodopis). Žiakom sa tiež veľmi páčili súťaže, ktoré moderoval jeden známi moderátor. Uhádnete ktorý?

Fotky: https://plus.google.com/u/0/photos/116439822996477392695/albums/6161058242707250961

DiGiŠkola na kolesách v Prešove