Celá akcia sa odohrala v športovej hale Prešovskej Univerzity. Turnaja sa môžu zúčastňovať žiaci a športovci základných a špeciálnych škôl. V tomto 11. ročníku sa prihlásilo a zúčastnilo 8 rôznych škôl z mnohých kútov východného Slovenska :  ZŠ Jarovnice, , SŠ Matice Slovenskej Prešov, ZŠ Sabinov, SŠI na Masarykovej Prešov (organizátori turnaja), ZŠ Veľký Šariš, SŠ Chminianské Jakubovany, SŠI Vranov nad Topľou a samozrejme naša Spojená škola Pavla Sabadoša.
Počas turnaja sa hralo v základných skupinách, v každej bolo 4 mužstiev. Čas trvania stretnutia bol 1×10 minút, bez polčasovej prestávky. Hralo sa podľa pravidiel minifutbalu.
Naši chlapci sa skončili celkovo na piatom mieste. Brali ako príprava na Celoštátné športové hry sluchovo postihnutých žiakov.
Halový futbalový turnaj o Pohár integrácie