Dňa 02.06 2023 sa uskutočnila v areáli našej školy oslava Medzinárodného dňa detí. Zúčastnili sa jej všetci žiaci od Materskej školy, až po najstarších žiakov. Pre všetkých zúčastnených si vychovávatelia pripravili zaujímavé a pútavé stanovištia, na ktorých sa deti podľa svojich schopností a individuálnych zručností mohli realizovať. U detí bolo možné pozorovať nadšenie, radosť a veľkú súťaživosť. Prialo nám aj počasie. Deti si užili každú chvíľku a tento sviatok sme spoločne s radosťou oslávili.

Medzinárodný deň detí 2023 / Google Photos
Oslávili sme „Medzinárodný deň detí „