V utorok 18. júna 2019 sa o 9:00 hodine uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok na strednú školu pre školský rok 2019/2020, z dôvodu nenaplnenia miest 
pre žiakov, ktorých môžeme prijať do triedy prvého ročníka Strednej 
odbornej školy polytechnickej, učebný odbor 2683 H 15 elektromechanik – 
úžitková technika.

Druhé kolo prijímacích pohovorov na strednú školu pre školský rok 2019/2020