Dňa 25.10.2018 deti z MŠ sa zúčastnili šarkaniády v areáli školy. Po zhromaždení sa šarkaniáda začala krátkou scénkou vetríka Petríka a šarkana Maťka. Následne sa deti rozdelili na jednotlivé stanovištia na ktorých plnili zadané úlohy.

1. Skladanie obrázkov (šarkanov) do celku.

2. Pomenovanie prírodnín v košíku.

3. Hádzanie šiškou na cieľ (do šarkana na strome).

4. Zhotovenie chvosta pre šarkana lepením lístia na pásik papiera.

5.Nakrúcanie povrázku na kolík.

6. Beh s vlastným šarkanom.

Po ich splnení sa zhromaždili na ihrisku( na stanovišti), kde predviedli samostatne urobených šarkanov a ukázali svoje schopnosti pri ich púšťaní.

Na záver vetrík Petrík a šarkan Maťko deti pochválili a odmenili sladkosťami.

Šarkaniáda MŠ 2018 / Google Photos
Šarkaniáda MŠ 2018