Dňa 4.10.2018 sme pripravili akciu pod názvom – Imatrikulácia prípravkárov, ktorá sa uskutočnila v telocvični. Akcie sa zúčastnili všetky deti z *ŠKD. Akciu moderovala naša teta Zuzka, kt. vyspovedala naše deti a samozrejme hlavne tých, ktorí nastúpili k nám tento školský rok. Na záver sme si spoločne zaskákali a zatancovali.

Akciu pripravili vychovávatelia z ŠKD.

fotky:  https://photos.app.goo.gl/gcuezyQ73fVj4cBt6

video:

plagát: 

*ŠKD – školský klub detí

4.10.2018 – Imatrikulácia prípravkárov v ŠKD