Milí rodičia,
školský rok sa začína 3. septembra 2018.
Informácie o  platbách, organizácii dňa, potrebných tlačivách dostanete od učiteliek vo Vašich triedach.
Upozorňujeme, že prevádzka u nás je od 6,30 hod. do 16,30 hod.
Tešíme sa na stretnutie s Vami                          Kolektív materskej školy
Informácie pre rodičov detí z MŠ