Dňa 29.mája 2018 sa na našej škole uskutočnila akcia pre deti z ŠKD v oblasti dopravnej výchovy pod názvom JAZDA ZRUČNOSTI NA BICYKLI. Deti získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti v jazde na bicykli. Teoretická časť prebehla v telocvični pod vedením vych. Ing. F. Okruhľanského a praktická časť na šk. ihrisku pod vedením vych. M. Wieleka. Deti zdolávali prekážky na bicykloch, niektoré si trať prešli na kolobežkách. Pomoc pri prekážkach im zabezpečili st. žiaci ŠZŠ A triedy. Všetkým za pomoc a za pekne strávené popoludnie ďakujeme.

Video tu: https://youtu.be/yh7QrS1Qrgg

ŠKD – Jazda zručnosti na bicykli