Musica Medica – hudba sa nás dotýka, taký je názov projektu, ktorý si dal za cieľ priblížiť hudbu študentom s rôznym druhom sluchového hendikepu. Po prvotnej minuloročnej skúsenosti s Nepočujúcimi sa po pozitívnej odozve rozhodli hudobníci formácie Musica Medica realizovať ďalšie koncerty a workshopy pre nepočujúce deti po celom Slovensku. Záujem o koncert spojený s workshopom prejavilo deväť škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím z celého Slovenska. Prvá časť hudobno-edukačného zážitkového konceptu je koncertná, žiaci sú priamo pri hudobníkoch na rezonančnom pódiu, ktoré zosilňuje zvukové vlny a umožňuje adresátom intenzívnejšie vnímať vibrácie prenášané podlahou. Máloktorí žiaci majú 100% poškodenie sluchu a tak mnohí harmonický zvuk zo špeciálnych širokofrekvenčných nástrojov vnímajú aj čiastočne sluchom. Druhá časťou je workshop, kde hudobníci predstavia tradičné vysokorezonančné nástroje z celého sveta Realizácia projektu bude prebiehať v deviatich školách v piatich slovenských mestách: Bratislava, Kremnica, Lučenec, Levoča a Prešov. Celý projekt je realizovaný vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

 

Foto: https://photos.app.goo.gl/AnebSf91hJoJCxRq1

Musica Medica priniesla hudbu Nepočujúcim