Dňa 13.2.2018 o 9.30 hod. sa v jedálni školy zišli rôzne masky zo všetkých tried, aby sa zabavili na karnevale. Poriadne sa vytancovali, v súťažení si zmerali sily a aj niečo sladké vyhrali.

Fotky:

13.2.2018 – Karneval v MŠ / Google Photos

Video:

Karneval v MŠ – 13.2.2018