Aj túto jar sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedomostná súťaž žiakov so sluchovým postihnutím, na ktorej si precvičili svoje vedomosti žiaci zo Slovenska, Čiech a Maďarska.

Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a už tradične sa umiestnili na popredných miestach.

Foto: https://goo.gl/photos/nwhgjdXRLDojoeDg6

Vedomostná súťaž žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave