Posledný marcový deň  31.3.2015 o 14 00 hod. sa uskutočnil  prvý ročník Veľkonočných hier  pod názvom  Hľadanie veľkonočného pokladu.
Nepriazeň počasia nám neumožnila zrealizovať celú akciu v školskej záhrade,  a preto sme sa museli presunúť do telocvične školy.  Napriek stiesneným podmienkam  sa deti  s veľkým športovým nasadením pustili do súťaženia.  Cieľom akcie bolo formou hier a súťaže spojiť prvky symbolické pre slovenské veľkonočné tradície a pohybové aktivity  Uskutočnili sa  4 súťažné „veľkonočné“ disciplíny.
 Na záver bolo spoločné hľadanie pokladu , ktorý ukrýval odmenu pre všetkých zúčastnených. Snáď budúci školský rok nám počasie bude viac priať  a hľadanie pokladu bude ešte dramatickejšie.
Mgr. Monika Demčáková
Hľadanie veľkonočného pokladu.