Kurz PJ – rodičia

6.časť – tematický okruh: stretnutie, škola, ľudské telo, zdravie a choroba. zvieratá

Kurz PJ – rodičia

5.časť – tematický okruh: ovocie a zelenina, bývanie, mesto, oblečenie.

Kurz PJ – rodičia

4.časť – tematický okruh: obdobia roka, režim dňa, slovesá, jedlá a nápoje.