Konečne po dvoch rokoch odmlčania sme sa dočkali. Od 6.5. do 8.5.2022 sme  sa v Bratislave zúčastnili 28.ročníka Festivalu záujmovo -umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizovala Nadácia Vlada Kulíška „Počuť srdcom“. Festival prebiehal v atmosfére radosti, zábavy, hudby a hlavne v duchu priateľstva. Naše   deti si to užili ako sa patrí, veď akoby aj nie – domov sme doniesli dva víťazné poháre a sedem diplomov.

 

Umiestnenie:

  1. miesto – tanec – starší žiaci : ROMANE JILO – Cigánske srdce (zodpovedný: Mgr. I.Hambaleková)
  2. miesto – pantomíma – mladší žiaci : ZO ŠPORTU (zodpovedný: M.Humeňanský)

     ČESTNÉ UZNANIE za spoluprácu počujúcich so sluchovo  postihnutými (zodpovedný: F.Kaleja)

 

V kategórií fotografia:

1.miesto – Tohtoročné snežienky – A.Lahová

1.miesto – Ježko – A.Varga

2.miesto – Symbol Prešova – M.Šušlík

3.miesto – Slnko v mori oblakov – S. Lahová

Fotogaléria zo ZUČ:

ZUČ 2022, Bratislava / Google Photos

Fotogaléria z benefičného koncertu “ Počuť srdcom“:

Benefičný koncert "Počuť srdcom" 2022 – DK Zrkadlový háj, Bratislava / Google Photos

Fotky od fotografa Adam Kováč:

Fotky ZUČ 2022 od profesionálného fotografa Adama Kováča / Google Photos

ZO ZUČKY VÍŤAZNE !