Cieľom výchovy mimo vyučovania na našej škole je vytvoriť deťom vhodné prostredie a podmienky pre ich výchovu a vzdelávanie. Poskytnúť im informácie, rozvíjať jazykové, rozumové a manuálne zručnosti. Naučiť ich vhodne a zmysluplne využívať voľný čas. Poskytnúť im priestor a čas, na rozvíjanie individuálnych daností a pripraviť ich pre samostatný život.

Školský internát na našej škole je zariadenie s celoročnou prevádzkou, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin. Školský internát poskytuje ubytovanie žiakov na základe žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľa školy.

Týždenne dochádzajúci žiaci pochádzajú prevažne z Prešovského, ale aj z Košického kraja. Sú ubytovaní v internáte, nachádzajúcom sa v budove školy s kapacitou do 65 miest. Možnosť ubytovania je pre všetkých žiakov materskej, základnej aj strednej školy na troch oddeleniach v siedmych výchovných skupinách. V každej výchovnej skupine zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovaní vychovávatelia so zameraním na špeciálnu pedagogiku. Každé oddelenie má spálne, rekonštruované sociálne zariadenia a dennú miestnosť (detskú izbu). Je to miestnosť, v ktorej majú žiaci k dispozícii oddychovú časť s televízorom a DVD prehrávačom, časť pre záujmové činnosti a stolové hry. Izby pre žiakov materskej a základnej školy sú 4 – 5 lôžkové, ktoré sú postupne vybavované novým zariadením. Pre študentov SOŠ sú dvojlôžkové izby, ktoré v minulom roku prešli celkovou rekonštrukciou.

Na športové aktivity sú využívané ihriská aj telocvičňa. V areáli školy sú pieskoviská, hojdačky a miesta na oddych pod stromami. Žiaci majú k dispozícii počítačové učebne a wifi pripojenie k internetu v celej budove školy a internátu.

Nástup žiakov do internátu je možný v nedeľu od 17. hodiny, alebo v pondelok ráno,podľa potrieb rodičov. Stravovanie je zabezpečené päť krát denne v školskej jedálni nachádzajúcej sa priamo v budove školy. Centrum mesta je blízko našej školy, ktoré je využívané pre vychádzky a návštevu rôznych kultúrnych podujatí na pešej zóne.