6494 G 00 služby a domáce práce

Profil absolventa: Absolvent ovláda základy ručného a strojového šitia, pomocné práce v kuchyni a pri prestieraní stolov, jednoduché práce v záhrade, upratovanie izieb a spoločných priestorov v rekreačných zariadeniach, pranie a žehlenie.

Učebný plán – 6494G00 služby