Pre žiakov

Ikona

Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS 16.64 KB 602 downloads

zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS ...
Ikona

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 203 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...
Ikona

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 82.60 KB 141 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a problematiky, ktorým sa venuje pozornosť...
Ikona

Univerzálny odbor MECHANIK ELEKTROTECHNIK a jeho porovnanie s odborom Mechanik počítačových sietí 84.81 KB 120 downloads

UNIVERZÁLNY ODBOR MECHANIK ELEKTROTECHNIK a jeho porovnanie s odborom Mechanik počítačových...
Ikona

Buletina SOŠ (Stredná odborná škola) polytechnická - Duklianska 2, Prešov 1.98 MB 151 downloads

Stredná odborná škola polytechnická, Duklianska 2 Prešov, sme jediná škola...
Ikona

Návratka - priebežný záujem o štúdium na našej stredne škole 41.50 KB 181 downloads

Priebežný záujem o štúdium na Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej...
Ikona

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 462 downloads

...